Juvan Ajoharjoittelurata

Radan yhteystiedot
Juvan Ajoharjoittelurata
Kuljuntie 27
51900 JUVARata tänään
Juvan ajoharjoittelurata on nykyaikainen ympäristö turvalliseen ajoharjoitteluun. Laajat harjoittelualueet ja liukasalueiden tehokas sadetusjärjestelmä mahdollistavat kaikenlaisen ajoharjoittelun niin hyvällä kuin huonollakin säällä. Radan liukastamiseen käytetään ainoastaan vettä, joten rata ei rasita pohjavesiä myrkyllisillä päästöillä.

Radan käyttäjiä ja asiakkaita ovat Pieksämäen, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Juvan ja Mäntyharjun seutujen autokouluoppilaat sekä opetuslupalaiset. Lisäksi järjestetään ryhmille tilauksesta heidän toiveidensa mukaisia liukkaan kelin kursseja.


Omistajuus
Radan omistaa Juvan ajoharjoitteluratasäätiö. Säätiön perustivat Mikkelin seudun kunnat. Tällä hetkellä säätiön osakkaita ovat Juvan, Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan, Sulkavan, Haukivuoren, Joroisten, Punkaharjun ja Rantasalmen kunnat, Mikkelin kaupunki, Savonlinnan kaupunki sekä Suomen Autokoululiitto ry ja Järvi-Suomen autokouluyhdistys ry.
Säätiön asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus ja ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva edustajisto, jossa on jokaisen osakkaan edustus.
Toimintaa radalla harjoittaa Järvi-Suomen autokouluyhdistys ry, joka on vuokrannut radan säätiöltä.


Radan historiaa
Juvan Ajoharjoitteluradan perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun kuljettajaopetus jaettiin vuoden 1989 lopulla kahteen vaiheeseen ja Autorekisterikeskus vahvisti opetussuunnitelman, jossa sekä ensimmäiseen että toiseen opetusvaiheeseen sisällytetään vaikeissa olosuhteissa ajamisen osuutta. Vaikeissa olosuhteissa ajamisen näytöissä ja harjoituksissa oppilaalle pyritään osoittamaan oikeat toimintatavat ja mahdollisuudet toimia tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä sekä mahdollisen onnettomuuden seurausten lieventämisessä. Mainitun opetussuunnitelman osana toteutettiin Autorekisterikeskuksen hyväksymiä ajoharjoitteluratoja maan eri osiin. Juvan ajoharjoittelurata rakennettiin vuonna 1990. Radan käyttöönottotarkastus pidettiin 26. syyskuuta 1990 ja tarkastuksen jälkeen Autorekisterikeskus antoi radalle käyttöluvan saatujen lausuntojen perusteella.

Radan kustannuksiksi muodostui tuolloin noin 2,6 miljoonaa markkaa (noin 437000 eur). Radan rakennutti Juvan ajoharjoitteluratasäätiö, johon kuului alun perin 12 Mikkelin läänin kuntaa sekä Mikkelin läänin autokouluyhdistys ja Suomen Autokoululiitto.

Radan ajoväylät toteutettiin lähes tyyppipiirustuksen mukaisesti ja liukasosuuden materiaalina käytettiin teräslevypintaa. Liukastusaineena veden lisäksi käytettiin luontoystävällistä rypsiyljyä. Radan varusteisiin kuului alkujaan myös toimisto- ja koulutusparakki sekä varastorakennus.

Vuosien kuluessa radan toimintoja on kehitetty mm. rakentamalla uusi toimisto- ja koulutusrakennus ja ns. talvirata, jossa osa harjoituksista toteutetaan talvella. Liikkuva hirvi rakennettiin talviradan varteen vuoden 2002 aikana.

Radan liukaspintojen uusimisen toteutusta suunniteltiin useita vuosia ja varsinainen muutostyö tehtiin vuoden 2004 aikana. Peruskorjausken yhteydessä poistettiin liukasosuuksien teräspellit ja tilalle asennettiin maalikäsittelyllä suojattu elastomer-pinnoite. Samassa yhteydessä radalle rakennettin harjoitusympyrä, joka on myös elastomer-pinnoitettu. Radan sadetusjärjestelmää tehostettiin lisäämällä järjestelmään paineenkorotusasema ja sadettimien määrää lisättiin. Lisäksi radan asfaltoituja alueita laajennettiin turvallisuuden parantamiseksi. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset olivat noin 330 000 euroa. Radan kokonaisinvestoinnit peruskorjauksineen ovat olleet yhteensä noin 862 000 euroa. Radan kokonaiskävijämäärä vuoden 2004 loppuun mennessä oli noin 58 00 asiakasta, eli vuosittain rata palvelee noin 4000 :a asiakasta.